fbpx

Huoli ikääntyneistä läheisistä vaikuttaa työkykyyn ja -tehokkuuteen – Suomessa on yli 300 000 yksinäisyyttä kokevaa vanhusta

Seurana Oy tutki: 67% vanhusläheisestään huolehtivista, työssäkäyvistä omaisista käyttää työaikaa ikääntyvästä läheisestä huolehtimiseen.

Seurana on vuodesta 2017 haastanut kaikki yhteiskunnan osa-alueet varmistamaan ikääntyvän Suomen onnellisen vanhuuden. Palvelumme keskiössä on vanhus, joka saa kiireettömillä, sosiaalisilla hetkillä tutkitusti vaikuttavuutta parempaan mielialaan, toimintakykyyn, ulkoilun määrään ja tasapainon parantumiseen – onnellista vanhuutta.


Vanhusten lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme on suuri, kaikkialla Suomessa:

 1. Omaiset varmistavat työ- ja yksityiselämän kustannuksella vanhusrakkaan hyvinvointia usein välimatkojen päähän. Omaiset ovat yhä ratkaisevammassa asemassa varmistamassa vanhusten hyvinvointia ja tilaamassa palveluita vanhemmilleen.
 2. Kunnat saavuttavat kotiin tuotavalla seuralla tutkitusti parempaa mielialaa ja
  toimintakykyä, ennaltaehkäisten sairauksien etenemistä ja laitostumista sekä
  toimintakyvyn alenemista. Samalla mahdollistavat kuntansa eläkeläisten työllistämisen. 
 3. Yritykset mahdollistavat Iäkkään vanhemman seurapalvelun -henkilöstöetuna – aivan kuten sairaan lapsen hoitoetu. Tasapainottamaan työntekijän arkea ja varmistamaan hyvää oloa. Samalla toimivat hyvänä työnantajana.
 4. Yritykset auttavat heitä, joilla ei ole läheisiä; kummivanhustoiminnalla tehdään konkreettista hyvää, eläkeläisiä työllistäen. 
 5. Hoivakodit tilaavat seuraa asukkailleen. Kun he voivat hyvin, saavat virikettä ja ulkoilua, henkilökunta nauttii ja pystyy keskittymään varsinaiseen hoivaan.
 6. Eläkeläiset ovat suuren sydämen resurssi ja hyötyvät merkityksellisestä työstä monella tapaa; ja he saavat hyödyntää läsnäolotaitoaan, kokemustaan ja kiireettömyyttä. He ovat monesti huolehtineet omat vanhempansa, eli osaavat olla tukena omaiselle. Meillä on jo 500 eläkeläistä työssä vanhusten ystävänä, ja yli 3 000 koulutettua eläkeläistä valmiina
  vanhustyöhön.

Iäkkään vanhemman seurapalvelu osaksi henkilöstöetuja

Suomessa on 700 000 työikäistä vanhemmastaan huolehtivaa. Tyypillisesti hän on keski-ikäinen nainen. Määrä on kasvusuuntainen suomalaisten ikääntyessä ja hyvinvointialueiden kulukuureissa.

Kun työikäiset lapset ovat jatkuvasti huolissaan vanhempiensa pärjäämisestä, heidän on vaikea keskittyä omaan työhönsä. Moni 35–60-vuotias yrittää venyä ja hoitaa omien velvollisuuksiensa lisäksi vanhempiensa asiat. Tämän ovat myös työnantajat havainneet.

Samaan aikaan odotukset terveydenhuollon ammattilaisten työlle ovat kasvaneet. Heidän ei odoteta vain hoitavan sairasta, vaan heidän toivotaan jäävän potilaan seuraksi pidemmäksi aikaa. Tarve potilaan, samoin kuin terveidenkin kuuntelijoille ja keskusteluseuralle on suuri.

Kaikkiin näihin neljään tarpeeseen voidaan tarjota ratkaisu, joka helpottaa kaikkien tarpeita yhdessä:

 1. seuraa ja sosiaalista tekemistä ja arjen asiointiapua kaipaava vanhus
 2. huonoa omatuntoa kokeva, vanhemmastaan huolehtiva aikuinen lapsi
 3. terveydenhuollon ammattilaisten resurssipula sekä
 4. työantaja, joka haluaa perinteisempien työsuhde-etujen lisäksi kiinnittää erityistä huomiota työntekijöidensä hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Iäkkään vanhemman seurapalvelu verotuetuksi henkilöstöeduksi kuten sairaan lapsen hoitoetu

Jo nyt iäkkään vanhemman seurapalveluun on saatavilla kotitalousvähennys, mutta palvelu tulisi voida rinnastaa sairaan lapsen hoitoetuun. Etu olisi siis työntekijälle verotuettu henkilöstöetu, mutta työnantaja määrittelisi työsuhde-edun kriteerit: millä edellytyksillä ja keille omaisille etu
annetaan sekä edun suuruuden (100% vai 50%). Palvelua tarjoavia yrityksiä on useita eri puolella Suomea.

Muutoksen mahdollistamiseksi tuloverolain 69§ tulisi tehdä muutos, jossa iäkkään vanhemman seurapalvelu lisätään osaksi henkilöstöetuja. Tämä asia on kirjattu myös 16.6.2023 hallitusohjelmaan, kohtaan Selvitettäväksi asetettavat veromuutokset: Selvitetään iäkkään vanhemman seurapalvelun lisäämistä verotuetuksi henkilöstöeduksi sairaan lapsen hoitoedun tapaan

Samalla ratkaisu myös viidenteen haasteeseen – eläkeläisille työtä

Suomalaisten ikääntyessä eläkkeelle jäävät on parempikuntoisia ja halu jatkaa mielekästä työntekoa houkuttelee. Monelle työstä saatavat tulot ovat myös merkittävä lisä pieneksi jäänee eläkkeen päälle.

Seurana Oy on vuonna 2017 perustettu, Suomen ensimmäinen ja johtava
vanhusseurapalveluyritys, joka järjestää seuraa vanhukselle kotiin ja hoivakotiin. Seuranan palkkalistoilla työskentelee 500 eläkeläistä eripuolilla Suomea, jo 260 kunnassa. Yritys on saanut Suomen Paras Työpaikka 2021 ja Euroopan Paras Työpaikka toimialallaan 2021 -tunnustukset. Eläkeläiset ovat siis meillä avainasemassa tarjoamassa ratkaisuja ikääntyvässä Suomessa.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Mirka Saarinen, mirka.saarinen@seurana.fi, p. 040 555 3235


Lue miten Castrén & Snellman tukee työntekijöidensä hyvää elämää iäkkään vanhemman seurapalvelulla https://seurana.fi/henkiloston-hyvinvointi/

www.seurana.fi

ILMAINEN TUTUSTUMISKÄYNTI!

Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi meillä on aikaa tehdä asioita yhdessä – varaa nyt ilmainen tutustumiskäynti soittamalla numeroon 040 555 3235 tai lähettämällä viesti.

Soita 040 5553235 Lähetä viesti

Vastaa